Home » Delilah bejn Halltejn by Charmaine V. Galea
Delilah bejn Halltejn Charmaine V. Galea

Delilah bejn Halltejn

Charmaine V. Galea

Published
ISBN :
Paperback
180 pages
Enter the sum

 About the Book 

L-istorja tieghi bdiet fgurnata simili bhall-ohrajn, imma bdifferenza li kienet vaganza pubblika u ghall-ferh ta kulhadd, habtet il-gurnata ta` qabel tmiem il-gimgha.Il-hajja ghal Delilah Spiteri kienet tfisser trankwillita` u monotonija. TaMoreL-istorja tieghi bdiet fgurnata simili bhall-ohrajn, imma bdifferenza li kienet vaganza pubblika u ghall-ferh ta kulhadd, habtet il-gurnata ta` qabel tmiem il-gimgha.Il-hajja ghal Delilah Spiteri kienet tfisser trankwillita` u monotonija. Ta tmienja u ghoxrin sena, sabet ruhha ghadha msakkra ma familtha. Ma kienx bi pjacir taghha, imma d-destin hekk ghogbu.Li ma kinitx taf Delilah hu, li hajjitha se tiehu xejra interessanti meta bkumbinazzjoni ltaqghet ma Jake. Il-grajjiet ikomplu jikkumplikaw meta d-destin fethilha bieb mill-passat u minn u fegg Alex. Fdaqqa wahda, hajjitha tinbidel mil-lejl ghan-nhar!Bejn il-passat u l-futur, bejn li jiddettalha Sidha u s-sitwazzjonijiet prekarji u umoristici, Delilha kellha tiehu decizjoni!