Home » Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Deel I: Oudheid en Vroege Middeleeuwen (tot het jaar 925) by J.A. Van Houtte
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Deel I: Oudheid en Vroege Middeleeuwen (tot het jaar 925) J.A. Van Houtte

Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Deel I: Oudheid en Vroege Middeleeuwen (tot het jaar 925)

J.A. Van Houtte

Published 1949
ISBN :
Hardcover
478 pages
Enter the sum

 About the Book 

Deel I: Oudheid en Vroege Middeleeuwen (tot het jaar 925)HOOFDSTUK I: Hélène Danthine, De Praehistorie van het ZuidenHOOFDSTUK II: A.W. Byvanck, De Praehistorie van het NoordenHOOFDSTUK III: A.W. Byvanck, De verovering en de bezetting door deMoreDeel I: Oudheid en Vroege Middeleeuwen (tot het jaar 925)HOOFDSTUK I: Hélène Danthine, De Praehistorie van het ZuidenHOOFDSTUK II: A.W. Byvanck, De Praehistorie van het NoordenHOOFDSTUK III: A.W. Byvanck, De verovering en de bezetting door de RomeinenHOOFDSTUK IV: Germaine Faider-Feytmans, De Romeinse beschaving in de NederlandenHOOFDSTUK V: P.C.J.A. Boeles, De terpencultuur tot omstreeks 400HOOFDSTUK VI: Ch. Verlinden, De Frankische kolonisatieHOOFDSTUK VII: F.L. Ganshof, Het tijdperk van de MerowingenHOOFDSTUK VIII: F.L. Ganshof, Het tijdperk van de Karolingen tot de grote Noormanneninval 751-879HOOFDSTUK IX: F.L. Ganshof, Het laat-Karolingische tijdperk: het ontstaan van het graafschap Vlaanderen en van de Lotharingse gravenhuizenHOOFDSTUK X: S.J. Fockema Andreae, Friesland van de vijfde tot de tiende eeuwHOOFDSTUK XI: B.H. Slicher van Bath, Het oostelijk deel van Noord-Nederland van de vijfde tot de tiende eeuwOnder redactie van Prof. Dr. J.A. van Houtte (Leuven), Prof. Dr. J.F. Niermeyer (Amsterdam), Dr. J. Presser (Amsterdam), Prof. Dr. J. Romein (Amsterdam), Prof. Dr. H. van Werveke (Gent)Deel I met medewerking van Mr. P.C.J.A. Boeles, Prof. Dr. A.W. Byvanck, Docente Dr. Hélène Danthine, Dr. Germaine Faider-Feytmans, Mr. S.J. Fockema Andreae, Prof. Dr. F.L. Ganshof, Prof. Dr. B.H. Slicher van Bath, Docent Dr. Ch. VerlindenDeze uitgave kwam tot stand met steun van het Prins Bernhard FondsUitgeversmaatschappij W. De Haan N.V. UtrechtN.V. Standaard Boekhandel, Antwerpen, Brussel, Gent en LeuvenGedrukt te Wormerveer bij Meijers Boek- en Handelsdrukkerij