Home » دلواپس شادمانی تو هستم by Kahlil Gibran
دلواپس شادمانی تو هستم Kahlil Gibran

دلواپس شادمانی تو هستم

Kahlil Gibran

Published 2007
ISBN :
Paperback
114 pages
Enter the sum

 About the Book 

کتاب، ابتدا سال شماری دارد از زندگی کوتاه جبران خلیل جبران (که در آن می فهمیم هم جُبران درست است و هم جِبران! و جِبران به علت یک اشتباه، نام او شده است) بعد گزیده ی نامه ها شروع می شود که مترجم آن ها را تقطیع کرده تا حالت شعرگونه پیدا کنند و در نهایت هم فصلی در مورد مرگ خلیل جبران و ماری هاسکل.متن گزینه نامه ها در کل قشنگ و قابل قبول اند اما مشکل هایی هم دارند. مثلن یکی این که بدون ترتیب تاریخ اند و سال 1922 قبل از سال 1911 آمده است. این البته اشکالی ندارد به شرط آن که برخی ارجاع های زمانی و مکانی در کار نبود. ما یا باید تکه هایی پراکنده را بخوانیم که به میل مترجم مرتب شده اند و نشان دهنده ی روند مورد نظر او بوده اند یا روند تاریخی نامه ها را بخوانیم برای فهمیدن تکه ای از زندگی خلیل جبران و ماری هاسکل. اما کتاب متاسفانه چیزی بین این دو است و هیچ کدام هم نیست!(البته نمی دانم این کتاب، ترجمه ای است از یک «گزیده نامه ها»ی انگلیسی یا مترجم خودش دست به گزیده کردن زده است. چون در کتابنامه ی کتابخانه ی ملی، نام انگلیسی کتاب هم آمده است اما چنین کتابی را نتوانستم در گودریدز پیدا کنم).ضمن آن که این گزیده ها، گاهی شعارزده اند (مانند: ص 32: دانش/ زندگی است/ با بال هایش) و گاهی به شدت معمولی و کم مایه (مانند: ص 90: دو بوسه برای دست های تو،/ و دو بوسه برای چشمانت) و در این میانه تکه های خوبی هم هستند که گاهی حرف های کلی زیبا زده اند (در استاتوس ها آورده ام) و گاهی حرف های معمولی زیبا (مانند ص 75). این ها اگر حفظ می شدند و آن دو حالت شعارزده و کم مایه حذف می شدند، کتاب بهتر می شد.در حاشیه هم باید بگویم من آخرش هم از روابط بین ماری هاسکل و خلیل جبران سر در نیاوردم. بالاخره ازدواج کردند؟ رابطه داشتند؟ از کی تا کی؟ بعد ماری هاسکل همزمان با رابطه اش، ازدواج مجدد کرد؟ نفهمیدم چی شد! (دغدغه های کمی خاله زنکی!)